GRAS Prestige Line

Nová linie vnitřních hydrantů GRAS!

Během XIX. Mezinárodního veletrhu bezpečnosti práce, požární techniky a záchranářství, podnik GRAS představil novou linii vnitřních hydrantů Prestige Line..

Výrobky byly oceněny dvěma cenami:

Grand Prix přiznaná hlavním velitelem Státního sboru požární ochrany v kategorii ochrana osob
Medaile předsedy Hlavní rady Svazu dobrovolných sborů požární ochrany PR pro výrobky zvyšující bezpečnost práce, osob a funkčnost jednotek Dobrovolných sborů požární ochrany a zvyšující bezpečnost v územních jednotkách státu.