Podstavce-kostry

Podstavce-kostry se používají u konstrukcí lehkých stěn, které nemohou unést tíhu protipožárního hydrantu (např. sádrokartonové desky apod.), a na místech, kde není možno instalovat hydrant na stěnu (např. mezi regály ve velkoplošných prodejnách a skladištích).

Výška je volena příslušně pro každý hydrantový box tak, aby se uzavírací ventil vždy nacházel ve výši 1,35±0,1m nad podlahou.