Univerzální hydranty 19

Firma GRAS má jako jediná v Polsku ve svém výrobním programu vnitřní požární hydranty HW-19 s polotuhou hadicí DN19. Všechny modely hydrantů HW-19 byly zkonstruovány na základě univerzální konstrukce skříně.

Univerzálnost konstrukce se vyznačuje možností připojení ventilu z pravé nebo levé strany skříně, přitom je zachováno pravidlo otevírání dvířek doprava nebo doleva. Díky tomu může instalatér sám rozhodovat o tom, z které strany bude napojen přívod a jak se budou otvírat dvířka. Toto řešení usnadňuje montáž hydrantu v závislosti na poloze vodovodní instalace a jeho pozdější využití. Univerzální hydranty umožňují napojení pouze na vodovodní instalaci Ø25 mm.

Konstrukční změny skříňky nemají žádný vliv na funkčnost hydrantu, jeho výkonnostní parametry a dosah vodního proudu.

Všechny modely hydrantů HW-19 mají Certifikáty o shodě EC.