Univerzální hydranty 52

V souladu s očekáváním zákazníků a pro usnadnění výběru jsme naši nabídku rozšířili o Univerzální hydranty HW-52. Nové modely se od hydrantů ve standardním provedení GRAS liší menšími rozměry.

Univerzálnost konstrukce se vyznačuje možností připojení ventilu z pravé nebo levé strany skříně, přitom je zachováno pravidlo otevírání dvířek doprava nebo doleva. Pro tento účel bylo těleso vybaveno dvěma otvory pro přívod vody a dvěma dalšími otvory pro závěsy. Díky tomu může instalatér pootočením skříně o 180° sám rozhodovat o tom, z které strany bude napojen přívod a jak se budou otvírat dvířka. Toto řešení usnadňuje montáž hydrantu v závislosti na poloze vodovodní instalace a jeho pozdější využití.

Nové modely se od hydrantů ve standardním provedení GRAS liší menšími rozměry.

Konstrukční změny skříňky nemají žádný vliv na funkčnost hydrantu, jeho výkonnostní parametry a dosah vodního proudu, protože vybavení hydrantu – hydrantový ventil Ø52 mm a proudnice zůstávají stejné. Symbolika zbožového kódu hydrantů se také nezměnila, bylo jen přidáno slovo UNIVERZÁLNÍ.