Fabrikantens garanti

Den højeste kvalitet af produkter

Alle vores varer produceres ved en moderne og til stadighed moderniseret produktionslinje. Materialerne anvendte i produktionen er af den højeste kvalitet. De er leveret af anerkendte producenter. Vores kvalitet er bekræftet med EF-overensstemmelsescertifikater udstedt af Produktcertifikationscentret ved CNBOP (Det Videnskabelige Brandforskningscenter) i Józefów ved Warszawa.

Pålidelighed

Hvert produkt bliver afprøvet. Er testen bestået, udstedes der en Tæthedsattest. Slangeskabets vandforsyningssystem har en unik kode, der er tildelt under kontrollen, hvilket sikrer, at brugeren kan stole på dets funktion.

Kvalitetssikring

Alle produkter er omfattet af en garanti i en periode på 12 måneder. Med hvert slangeskab følger en garanti samt en instruktion, det indeholder montageeksempler, både til montering på væggen og til indbygning, samt reparations- og vedligeholdelsesvejledninger.

Vores innovation, din sikkerhed

For at sikre kvalitet og kundens sikkerhed forbedrer vi til stadighed vores produkter. Vi deltager også i initiativer og forskning inden for brandbeskyttelse. Et eksempel på denne politik er en intern brandhane, udviklet i samarbejde mellem firmaer Gras og Telesto, der genererer en vandtåge, hvilket udgør en revolution i slukning af brande i alle brandklasser.

Firmaet Gras er medlem af den Polske Brancheorganisation af Fabrikanter for Brandbeskyttende Materiel.